Meklēju sev piemērotus auto paklājiņus:

Pārdošanas nosacījumi Auto-paklaji.com

1. Vispārēji

Kad pircējs veic pasūījumu Auto-paklaji.com, tas piekrīt vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem. Ar šiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties interneta vietnē Auto-paklaji.com, kur tie ir pieejami ikvienam. Ja pārdevējs saziņas laikā skaidri vai noklusējot neatsaucas uz šiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, tas neietekmē to spēkā esamību. Pircējam ir tiesības uz godīgu un uz saprātīguma balstītu attieksmi, kuras pamatā ir šie vispārīgie pārdošanas noteikumi un tiesiskais regulējums.

2. Piedāvājumi, pasūtījumi

Visi piedāvājumi, kas nosūtīti pa e-pastu, ar pasta starpniecību vai faksu, ir bez saistībām. Interneta vietne Auto-paklaji.com centīsies pēc iespējas ievērot norādītos piegādes laikus. Ja tas tiek pārsniegts par vairāk nekā 10 darba dienām, pircējs ir tiesīgs līgumu lauzt. Ja noteiktā laika periodā vietnē cenas tiek pazeminātas, tas nenozīmē, ka ritošā pasūtījuma cena mainās.

3. Risks un atbildība pēc piegādes

Risks un atbildība par preci no piegādes brīža no Auto-paklaji.com pāriet uz pircēju saskaņā ar piegādes nosacījumiem, pēdējais saskaņā ar “incoterms”, kā publicējusi Starptautiskā Tirdzniecības kamera un šie īpašumtiesību nodošanas noteikumi.

4. Maksājumi, saistības

Rēķins tiks nosūtīts uz e-pastu. Tas jāsamaksā 14 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma vai rēķinā norādītā termiņa. Ja pircējs izvēlas apmaksu skaidrā naudā pēc piegādes, e-pastā nosūtītais rēķins kalpos kā maksājuma apliecinājums. Ja pircējs nesamaksā norunātajā maksājuma termiņā, līgums beidzas, un Auto-paklaji.com patur tiesības atsaukt jebkuru atlaidi. Ja ir izvēlēts maksājums pēc nosūtīšanas, www.matten-online.nl patur tiesības nodot prasījumu piedziņai un iekasēt 15% no pamatsummas ar vismaz 150 eiro, neskarot nekādus tiesas un/vai izpildes izmaksas, ko pircējs ir parādā.

5. Īpašuma saglabāšana

Sakarā ar preču piegādi, risks, bet ne īpašumtiesības uz šīm precēm, no Auto-paklaji.com tiek nodots pircējam. Auto-paklaji.com saglabā īpašumtiesības uz attiecīgajām precēm līdz brīdim, kad pircējs ir izpildījis visas savas darbības saistībā ar attiecīgo piegādi, ieskaitot tos, kas pienākas, pamatojoties uz viņa saistību nepildīšanu.

6. Garantija

Auto-paklaji.com ir izpildījis savas saistības, ja preces ir piegādātas atbilstoši saskaņotajai kvalitātei un krāsai. Ja nav skaidri saskaņota kvalitāte, piegādātajai precei jāatbilst rēķinā norādītajai precei. Garantija netiek sniegta, ja produkti tiek izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kam tie ir piemēroti. Pircēja pienākums ir pārbaudīt piegādāto preču kvalitāti un īpašības pirms to izmantošanas, un tas jādara 8 dienu laikā. Pircējam ir jāpārliecinās, vai piegādāto preču izmantošana vai tālākpārdošana ir trešo personu intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpums. Pasvormautomatten.com neuzņemas atbildību par piegādāto produktu lietošanas sekām.

7. Force Majeure (Nepārvarama vara)

Ja saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem Auto-paklaji.com var atsaukties uz nepārvaramu varu, pircējs nevar iesniegt kompensācijas prasību pret Auto-paklaji.com.

8. Saistību pārtraukšana

Līguma 4. pantā saistību nepildīšanas gadījumā, vai, ja pircējs laikus nepilda vai nepareizi pilda saistības, kas izriet no līguma ar Auto-paklaji.com, Auto-paklaji.com ir tiesības nekavējoties izbeigt jebkuru līgumu ar pircēju

9. Piemērojamie tiesību akti, kompetentās tiesas iesaiste

Šim līgumam ir piemērojami tikai Nīderlandes tiesību akti. Zvolles (Zwolle) apgabala tiesa, kas ir kompetenta strīda priekšmeta dēļ, vienmēr būs kompetenta izlemt strīdus, neierobežojot pārdevēja tiesības pieprasīt klienta izsaukumu viņa dzīvesvietas kompetentajā tiesā. Ja pircējs dzīvo ārpus Nīderlandes, tikai Zvolles (Zwolle) tiesa būs kompetenta pieņemt strīdus, kas ir pārsūdzēti un/vai kasācijas kārtībā. Attiecībā uz juridiskajām personām iepriekšminētajā ar domicilu tiek saprasta juridiskās personas juridiskās adreses vieta. Mūsu juridiskā adrese ir: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. Strīdu gadījumos ar mums var sazināties pa tālruni: +31 38-3854495.

10. Klienta (patērētāja) tiesību kopsavilkums:

Patērētājiem ir tiesības uz 14 darba dienu domāšanas periodu pēc preces piegādes. Viņi var atgriezt preci šajā termiņā, tikai par atgriešanu jāmaksā pasta izdevumi. Mēs neiekasējam nekādas piegādes vai apstrādes izmaksas. Tomēr mēs varam pievienot atgriešanai nosacījumus. Pasūtītās preces patērētājam prece jāpiegādā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtīšanas, ja tas nenotiek, klients var nekavējoties atcelt pirkumu. Tas neattiecas uz precēm, kurām ir skaidri norādīts cits piegādes laiks. Ja klients atgriež paku domāšanas periodā, mums ir pienākums atmaksāt summu 30 dienu laikā. Domāšanas periods neattiecas uz: pirkumiem, kas ir īpaši izgatavoti pēc pasūtījuma (pielāgots automašīnas paklājiņu komplekts, saskaņā ar jums nosūtīto veidlapu).